Wysoki kontrast

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

01 kwietnia 2015

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam – Szanowni Mieszkańcy Gminy Nozdrzec  - aby upłynęły one w atmosferze radości i spokoju.`

czytaj dalej...

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne

31 marca 2015

26 marca 2015 roku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  w Nozdrzcu, w którym udział wzięło 16 uczestników.

czytaj dalej...

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Nozdrzec

31 marca 2015

Zarządzeniem nr 36/2015 Wójt Gminy Nozdrzec ustalił wybory sołtysów i do rad sołeckich na dzień 17 maja 2015 r.

czytaj dalej...

III zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

20 marca 2015

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 25 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się III, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. 

czytaj dalej...

Zasłużony dla obronności kraju

13 marca 2015

W dniu 9 marca bieżącego roku, w Zespole Szkół w Wesołej miało miejsce uroczyste wręczenie medali "Zasłużony dla obronności kraju". Uhonorowani zostali rodzice z terenu Gminy Nozdrzec, których co najmniej trzech synów pełniło służbę wojskową.

czytaj dalej...

Przedmioty niepotrzebne dla jednej osoby mogą być bardzo cenne dla innej

06 marca 2015

Jeśli masz niepotrzebne,  używane, ale wciąż sprawne przedmioty, (np.: meble, sprzęt AGD i RTV, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odzież, książki, wózki i inne artykuły dziecięce, itp.),

 

ZGŁOŚ  W GOPS  W NOZDRZCU

czytaj dalej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

04 marca 2015

11 lutego 2015 r. strona ukraińska przekazała Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska dokument, który stanowi część Raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Regionalnym Dyrektorom Ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie, jako organom terenowej administracji rządowej właściwym ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko przetłumaczoną na język polski przekazaną przez stronę ukraińską część dokumentacji, w celu jej wyłożenia społeczeństwu do wglądu.

czytaj dalej...

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy

27 lutego 2015

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy w Izdebkach.

czytaj dalej...

Wypadki w rolnictwie - informacja KRUS

26 lutego 2015

Rolniku - pamiętaj - wypadek jakiemu uległeś podczas pracy w gospodarstwie rolnym należy zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie wypadku ze zbędną zwłoką może utrudnić ustalenie okoliczności faktycznych zdarzenia, co może skutkować odmową przyznania jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenia wypadku można dokonać osobiście w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

czytaj dalej...

Szkolenie dla rolników

23 lutego 2015

BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
W BRZOZOWIE 
oraz POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BRZOZOWIE

ma przyjemność zaprosić na szkolenie z zakresu

nowych zasad w przyznawaniu płatności bezpośrednich w 2015 roku oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

czytaj dalej...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Współpraca zagraniczna:

Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, NIP 686-12-22-372, Tel. (4813) 43-98-020
Adres email Urzędu Strona główna Kontakt