Wysoki kontrast

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

20 listopada 2014

"Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec - etap II"

czytaj dalej...

Bezpłatne wsparcie dla firm woj. podkarpackiego

20 listopada 2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”, zaprasza firmy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia.

czytaj dalej...

Nikt nie spodziewa się kontroli GIODO

20 listopada 2014

Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie.

Nawet jeśli firmy zdają sobie sprawę z ciążących na nich obowiązków i wysokich kar za ich nieprzestrzeganie, to często bagatelizują problemy związane z ochroną danych osobowych, skupiając się na innych palących problemach. Trzeba przecież pamiętać o podatkach i deklaracjach, o ZUS i PIP, o przepisach BHP i licznych obowiązkach wynikających z prawa pracy...

czytaj dalej...

Bezpłatne szkolenie

19 listopada 2014

Gmina Dydnia zaprasza na szkolenie "Organizacja turystyki wiejskiej".

czytaj dalej...

Podziękowanie Wójta Gminy

18 listopada 2014

Szanowni Państwo!

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach.  Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do tych, którzy oddali na mnie swój głos. Odczytuję to nie tylko jako kredyt zaufania, ale także poparcie moich dotychczasowych działań.

czytaj dalej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

18 listopada 2014

Fundacja ""SOS ŻYCIE" zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne.

czytaj dalej...

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOZDRZEC Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE VI KADENCJI 2010-2014

06 listopada 2014

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w celu przybliżenia mieszkańcom zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć jakie realizuje samorząd oraz na co wydawane są pieniądze publiczne i wpływy z podatków. Chcemy przekazać informacje o działaniach przeprowadzonych w latach 2010/2011 – 2014, które udało się zrealizować z udziałem środków własnych oraz pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych. 

czytaj dalej...

„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec – etap II”

05 listopada 2014

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:  

czytaj dalej...

Utkani na nowo

05 listopada 2014

Od 7 lipca do 31 października 2014 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Zarządu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2014 roku zadań w zakresu pomocy społecznej – realizowała projekt pn. „Utkani na nowo”.

czytaj dalej...

ARiMR 20 lat wspiera polskie rolnictwo

31 października 2014

29 października 2014 r. w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia ARiMR oraz 10-lecia udziału Polski we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej.

czytaj dalej...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Współpraca zagraniczna:

Adres email Urzędu Strona główna Kontakt