Wysoki kontrast

Aktualności

e - BOK PGNIG

18 sierpnia 2014

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA) uruchomiło elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-BOK.

czytaj dalej...

Biesiada odpustowa w Hłudnie

18 sierpnia 2014

W dniu 11.08.2014 r w Hłudnie odbyła się "Biesiada Odpustowa". Jak sama nazwa wskazuje, miała ona miejsce w dniu odpustu parafialnego, który jest obchodzony z okazji wspomnienia Świętej Klary.

czytaj dalej...

Święto Gminy Nozdrzec

13 sierpnia 2014

Tegoroczne Święto Gminy Nozdrzec rozpoczął blok zabaw i konkursów dla najmłodszych, prowadzony przez profesjonalnego animatora Bazyla pod hasłem „Wakacyjne przygody z Angry Birds”.

czytaj dalej...

ZAPRASZAMY NA PIKNIK - 24.08.2014 HŁUDNO

13 sierpnia 2014

MYŚLĘ TRZEŹWO, PROWADZĘ TRZEŹWO

czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

07 sierpnia 2014

OGŁOSZENIE

                                           O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie – zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec – etap II:

realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zamawiający dokonał wyboru jako ofertę najkorzystniejszą złożoną przez  Wykonawcę :

czytaj dalej...

Święto Gminy Nozdrzec

31 lipca 2014

Zapraszamy wszystkich na święto Gminy Nozdrzec, które odbędzie się 10 sierpnia.

czytaj dalej...

Relacja z pikniku rodzinnego

31 lipca 2014

27 lipca 2014 r. przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Baw się zdrowo i wesoło”. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie przy Zespole Szkół dzięki realizacji projektu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015” „SZCZĘŚLIWE DZIECKO - SILNA RODZINA”.

czytaj dalej...

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

30 lipca 2014

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę ubezpieczenia sprzetu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec- etap II” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 –

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w formie "zapytania ofertowego” o wartości nie przekraczającej kwoty okreslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013r poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze. zm.) 

czytaj dalej...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

30 lipca 2014

Unieważnia się postępowanie na usługę ubezpieczenia sprzętu komputerowego...

czytaj dalej...

Spotkanie z dietetykiem

30 lipca 2014

Zapraszamy na spotkanie z dietetykiem...

czytaj dalej...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Współpraca zagraniczna:

Adres email Urzędu Strona główna Kontakt