Wysoki kontrast

Aktualności

Wyniki wyborów na wójta i do rady gminy na terenie Gminy Nozdrzec

26 listopada 2014

W głosowaniu na Wójta Gminy Nozdrzec wzięło udział 3566 wyborców. Uprawnionych do głosowania było 6861 wyborców. Głosów ważnych oddano łącznie 3510.

czytaj dalej...

Sesja inauguracyjna Rady Gminy Nozdrzec

25 listopada 2014

Działając na podstawie Postanowienia nr 45/14 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gminy i rad powiatów, zwołuję na dzień 1 grudnia 2014 roku, godz. 17.00 pierwszą sesję Rady Gminy Nozdrzec.

czytaj dalej...

Wyjazd na kręgielnię dla laureatów konkusów

25 listopada 2014

W dniu 20 listopada laureaci konkursów pn. „Mój wybór” i „Czuje w sobie moc”,  realizowanych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, dofinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w nagrodę wyjechali do kręgielni KULA w Rzeszowie.

czytaj dalej...

Finał konkursów profilaktycznych

25 listopada 2014

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze realizowała projekty pod nazwą „Mój wybór” i „Czuje w sobie moc”. Projekty zostały dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 oraz zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonym w Wojewódzkim programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

czytaj dalej...

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

20 listopada 2014

"Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec - etap II"

czytaj dalej...

Bezpłatne wsparcie dla firm woj. podkarpackiego

20 listopada 2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”, zaprasza firmy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia.

czytaj dalej...

Nikt nie spodziewa się kontroli GIODO

20 listopada 2014

Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie.

Nawet jeśli firmy zdają sobie sprawę z ciążących na nich obowiązków i wysokich kar za ich nieprzestrzeganie, to często bagatelizują problemy związane z ochroną danych osobowych, skupiając się na innych palących problemach. Trzeba przecież pamiętać o podatkach i deklaracjach, o ZUS i PIP, o przepisach BHP i licznych obowiązkach wynikających z prawa pracy...

czytaj dalej...

Bezpłatne szkolenie

19 listopada 2014

Gmina Dydnia zaprasza na szkolenie "Organizacja turystyki wiejskiej".

czytaj dalej...

Podziękowanie Wójta Gminy

18 listopada 2014

Szanowni Państwo!

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach.  Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do tych, którzy oddali na mnie swój głos. Odczytuję to nie tylko jako kredyt zaufania, ale także poparcie moich dotychczasowych działań.

czytaj dalej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

18 listopada 2014

Fundacja ""SOS ŻYCIE" zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne.

czytaj dalej...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Współpraca zagraniczna:

Adres email Urzędu Strona główna Kontakt