Wysoki kontrast

Urząd Gminy


Urząd Gminy Nozdrzec

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7.30 - 15.30

36-245 Nozdrzec 224
tel. (4813) 439 80 20,
439 80 36, 439 80 40
tel/fax  439 81 70


e-mail:

Osoby piastujące kierownicze urzędy i stanowiska:

 • Wójt Gminy Nozdrzec  
  mgr Antoni Stanisław Gromala
  tel. 13 439 80 20

 • Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec
  Sekretarz Gminy Nozdrzec
  mgr Sabina Południak
  tel. 13 439 80 20 w. 34

 • Skarbnik Gminy Nozdrzec
  mgr Stanisław Gierula
  tel. 13 439 80 20 w. 24

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu
  mgr Magdalena Niemiec
  tel. 13 439 80 20 w. 28
 • Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
  mgr inż. Agnieszka Baran
  tel. 13 439 80 20 w. 31
 • Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  mgr Andrzej Kłak
  tel. 13 439 80 20 w. 36 
   
 • Kierownik Grupy Remontowo - Budowlanej
  Ryszard Niemiec
  13 439 80 20 

Współpraca zagraniczna:

Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, NIP 686-12-22-372, Tel. (4813) 43-98-020
Adres email Urzędu Strona główna Kontakt