Wysoki kontrast

Urząd Gminy


Urząd Gminy Nozdrzec

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7.30 - 15.30

36-245 Nozdrzec 224
tel. (4813) 439 80 20,
439 80 36, 439 80 40
tel/fax  439 81 70


e-mail:

  

Piętro

 

 

Telefon/ telefon wewnętrzny

Parter, 1

 

Kasa

 

Elżbieta Baran

33

Parter, 2

GOPS

Anna Jarema

Teresa Bodnar

Ewa Jarema

Urszula Sochacka

Monika Bacza

Dariusz Sawczak

41

tel., fax.

13 439 81 64

I, 4

Skarbnik Gminy

 

Stanisław Gierula

24

I, 5

Księgowość

 

Kazimiera Serwatka

Monika Pietrykowska 

25

I, 6

Podatki

 

Krzysztofa Gierula

Bogusława Szpiech

Katarzyna Sapa

26

I, 7

Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec

Sekretarz Gminy Nozdrzec

 

Sabina Południak

 

34

I, 8

Sekretariat Wójta Gminy Nozdrzec

Monika Hadam

13 439 80 20,

13 439 80 36,

13 439 80 40,

fax. 13 439 81 70

I, 9

Wójt Gminy Nozdrzec

 

Antoni Gromala

13 439 80 20

I, 11

Kadry, stypendia GZEAS

 

Teresa Sochacka

Sylwia Potoczna

37

I, 12

Księgowość GZEAS

 

Alina Kociuba

Elżbieta Matwijczyk

40

I, 13

Kierownik GZEAS

Urszula Pruszyńska-Czaja

 

39

II, 14

 

Asystent Rodziny

 

Andrzej Żółkoś

43

II, 15

 

Opłaty komunalne – wymiar

 

Dorota Pomykała

23

II, 16

 

Płace,

Opłaty komunalne – księgowość i egzekucja

 

Maria Mistecka

Alfreda Ścibor

32

II, 18

 

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

 

Agnieszka Baran

45

 

Obsługa Rady Gminy

 

Jolanta Socha

46

II, 19

 

Informatyk

 

Piotr Dyrda

27

II, 20

 

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

 

Magdalena Niemiec

Katarzyna Helon

28

II, 21

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Inwestycje, przetargi, drogownictwo

 

Andrzej Kłak

Marek Walczak

36

 

Kadry

Planowanie przestrzenne,  budownictwo,

 

Kazimiera Potoczna

 

Małgorzata Szul

 

42

II, 22

 

 Rolnictwo

 

Maria Potoczna

29

II, 23

 

Gospodarka nieruchomościami,

Ochrona Środowiska,

Działalność gospodarcza

 

Małgorzata Szewczyk

Elżbieta Gierula

Katarzyna Nowosielska

30

II, 24

 

Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe

 

Maciej Duda

31

II, 25

 

Księgowość GOPS

 

Bogusława Gierula

54

II, 26

 

Kierownik Grupy Remontowo – Budowlanej

 

Ryszard Niemiec

-

II, 28

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Potoczny

52

 

Współpraca zagraniczna:

Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, NIP 686-12-22-372, Tel. (4813) 43-98-020
Adres email Urzędu Strona główna Kontakt